NABÍDKA ŠKOLENÍ V ČESKÉM JAZYCE

DAISYFOX S.R.O.

Roháčova 145/14, Praha, 130 00, Česká republika, Evropská Unie.

IČO 06121748.

KONTAKTY

Pro obecné dotazy:

daniela@daisyfox.net

Při jakýchkoli problémech:

support@daisyfox.net

Pro objednávku jakékoli z poskytovaných služeb:

info@daisyfox.net

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Příjemce: Daisyfox s.r.o.

Číslo účtu: 5841408329/0800

IBAN: CZ21 0800 0000 0058 4140 8329

Banka: Česká spořitelna a.s.

BIC: GIBACZPX

ŠKOLICÍ TEMATICKÉ OKRUHY

 

 • MANIPULAČNÍ TECHNIKY A OBRANA PROTI MANIPULACI

 • ASERTIVITA A PŘESVĚDČOVACÍ DOVEDNOSTI

 • KOGNITIVNÍ A OSOBNOSTNÍ KONZISTENCE

 • KONCEPT PRAVÉ VŮLE A UMĚNÍ SE ROZHODNOUT

 • ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ A PRÁCE S INFORMACEMI

 • MANAGEMENT OSOBNÍCH POTŘEB A OBRANA PROTI ZÁVISLOSTI

 • ROZŠIŘUJÍCÍ TECHNIKY PRO VNÍMÁNÍ A MYŠLENÍ

 • ZÁKLADY FORENZNÍCH TECHNIK JAKO OBRANA PROTI ZNEUŽITÍ

 • OSOBNÍ BEZPEČNOST A SEBEOBRANA

 • KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST A ZÁKLADY HACKINGU

 • BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ A PŘEKVAPIVÉ MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ

 • ZNEUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A SYNTETICKÉ IDENTITY

 • POZNEJTE SCAMMERA NA PRVNÍ POHLED: NEJČASTĚJŠÍ PODVODY A JAK SE JIM BRÁNIT

 • JAK ROZEZNAT ZNEUŽITÍ MOCI NEBO AUTORITY

ŠKOLITELÉ

Cpt. Dr. Beatrix Koroptev-Rijks, Nizozemsko (školení je možno objednat v češtině, holandštině nebo angličtině)

Mgr. Daniela Vrbová, Česká republika (školení je možno objednat v českém nebo anglickém jazyce)

CYKLUS ŠKOLENÍ A CENÍK

Jedna hodina školení trvá 120 minut a zahrnuje vždy vysvětlení teorie a praktický nácvik 3 mind hacks. Cena za "účastníko-hodinu" je vždy 4500,- Kč bez ohledu na téma školení či počet školitelů. 

V případě většího množství osobních dotazů po teoretické části je možné tuto část natáhnout a před praktickým nácvikem poskytnout přestávku na odpočinek či občerstvení. Cena za hodinu školení zůstává i v takoém případě stále stejná.

Zvolená témata pro školení je možné libovolně kombinovat, nejedná se tedy o uzavřený cyklus s pevně daným pořadím. Každá ze školených technik má různou obtížnost, avšak bez gradace či požadavků na individuální vzdělání či schopnosti.  Školitelka vždy náročnost operativně přizpůsobí úrovni přítomných účastníků a každému vždy předloží reálný feedback co do osobních ambicí či talentu pro danou látku.

Seznam nabízených okruhů pro školení není omezen seznamem výše. Po dohodě lze realizovat nebo dokonce vytvořit na míru školení na jakékoli příbuzné téma - inspirujte se prosím v anglické části tohoto webu zde nebo zde.

 

MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

Dr. Rijksová nabízí také jednotlivým účastníkům po skončení školení pokračovat v individuální psychoterapii, pokud by se jich některý z diskutovaných problémů týkal osobně výraznější měrou nebo měli osobní trápení svým charakterem blízké obsahu školení. Terapii je možno provádět v rámci systému KBT či biosyntézy. Ceny se liší dle cíle, o který budeme usilovat, a pohybují se v rozmezí od 800 do 1800 Kč za hodinu.

OSOBNÍ SLUŽBY  V RÁMCI IT SECURITY

Daniela nabízí jednotlivým účastníkům pokračovat hlouběji ve vzdělávání v oblastech forenzní IT bezpečnosti a psychologie, hackingu, dark psychology a manipulačních technik. Ceny se liší dle cíle, o který budeme usilovat, a pohybují se v rozmezí od 500 do 1200 Kč za hodinu.

DOTAZY

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte e-mailem nebo volejte Danielu na číslo +420 778 114 800.

UPOZORNĚNÍ

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli poptávku bez udání důvodů. V takovém případě si to prosím neberte osobně, zpravidla se tak stane pro značnou osobní vytíženost školitelů.